Kontaktné údaje

Zelený domov s.r.o.
Nanterská 1680/15
010 08 Žilina
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 948 305 727
E-mail: info@bonsajzilina.sk

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Zelený domov s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Nanterská 1680/15, 010 08 Žilina

IČO: 47358360
IČ DPH: SK2023831689 (platiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná dňa 13.08.2013 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel Sro, vložka 59784/L.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK1211000000002922899154
BIC (SWIFT): TATRSKBXXXX
Číslo účtu: 2922899154 / 1100

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, Slovensko, Slovensko

Telefón: +421 41 763 21 30
E-mail: za@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinný údaj